ZEBRANE RAZEM ARGUMENTY

0

Argumenty ze­brane wszystkie razem dowodzą, iż teza o istnieniu „genetycznie za­programowanego statusu kobiety jako westalki domowego ognis­ka jest niczym nie uzasadniona. Ponadto rozumowanie Lovejoya zawiera j eszcze j eden, i to podstawowy błąd. Nieprawda – twierdzą biologowie – że przeżycie gatunku w ramach ewolucji związane jest wyłącznie z jego możliwościami reprodukcyjnymi. Zbyt daleko by nas to doprowadziło, gdybyśmy chcieli rozwinąć tę myśl, ale dość powszechnie przyjmuje się dzisiaj hipotezę głoszącą, że los gatunku nie jest wyłącznie zależny od jego wydajności reprodukcyjnej, lecz w pierwszym rzędzie od siły nacisku niszy ekologicznej, w której żyje i rozwija się. Dopiero w łonie owej niszy selekcja faworyzuje ten gatunek, którego wydajność rozrodcza jest większa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *