W STANIE NIEWAŻKOŚCI

0

W stanie nieważkości hormon ten rozprzestrzenia się we wszyst­kich częściach rośliny, co zmienia kierunek, w jakim się części te rozwijają. Dotyczy to zarówno łodyg, jak i liści, i to nawet po krót­kim stqsunkowo czasie przebywania w stanie nieważkości. Mówiąc więc krótko, obecny stan badań nad wpływem nieważko­ści na pojedyncze komórki czy na zapłodnione jajo znajduje się do­piero w stadium początkowym. Ale już samo wyliczenie wszystkich tych problemów i pytań, na które uczeni mają nadzieję otrzymać odpowiedź, wskazuje, jak szerokie możliwości otwierają się przed nauką. Oprócz medycyny kosmicznej być może w przyszłości bę­dziemy mieli genetykę kosmiczną, a może i terapię kosmiczną? Zauważono na przykład, że elektroforeza przeprowadzona podczas lotu w kosmos pozwala otrzymać szczepionki znacznie czystsze, a więc skuteczniejsze od tych, jakie otrzymuje się w warunkach nor­malnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *