TAKIE HIPOTEZY

0

Może ktoś powiedzieć, że jest to bardziej pomysł autora powieści fantastyczno-naukowej niż uczonego. Nie jestem pewien. W mojej książce My z Kosmosu cytowałem wygłoszony na jednym ze zjaz­dów paleoastronautycznych referat uczonego węgierskiego, profe­sora fizyki z Budapesztu, Marxa. Prof. Marx zaproponował, aby w poszukiwaniu śladów zostawionych przez jakieś wyższe inteligencje zainteresować się nie ujawnioną w kodowaniu informacją zawartą w DNA. Ale takich hipotez wielu ludzi nauki nie chce traktować poważ­nie. Bo o paleoastronautyce godzi się mówić lub pisać z ironią albo wcale…Dążenie do nieśmiertelności jest marzeniem człowieka od chwili, gdy uświadomi! sobie nieuchronność przemijania. Od czasów naj­dawniejszych wszystkie systemy religijne, przede wszystkim mono­teistyczne, starały się temu marzeniu zadośćuczynić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *