PRZYCIĄGANIE ZIEMSKIE

0

Skoro więc przyciąganie ziemskie wpłynęło na morfologię i szkie­let istot żywych i skoro rola tego przyciągania w rozwoju życia była olbrzymia, określenie wpływu nieważkości na rozwój różnych zwie­rząt ma nader ważne znaczenie. Pytanie brzmi następująco: czy zmieniając charakter czynnika zewnętrznego, to znaczy epigenety- cznego, można wpłynąć na program rozwoj u zapisany w genie j aj a? Nie wchodząc w szczegóły zanotować trzeba, że przyciąganie ziemskie   odgrywa  pewną rolę w rozwoju jaj płazów i ptaków, od pierw­szych chwil wpływając na kierunek planu symetrii dwustronnej, najpierw zarodka, a później dorosłego organizmu. Zdaniem badaczy nasuwają się tutaj dwa pytania: po pierwsze, czy przyciąganie ziemskie odgrywa tę samą rolę w rozwoju innych gatunków, nie tylko gadów i ptaków, oraz czy doświadczenia prze­prowadzone podczas lotów kosmicznych wykazały jednoznacznie istnienie’ wpływu nieważkości na rozwój jednostki?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *