PRZEDMIOT EKSPERYMENTÓW

0

Dodam, że doświadczenia te dopiero zapoczątkowano. Ale już te badania prowadzone na podstawie programu radziecko-francuskie- go noszącego kryptonim „Cytos” pozwoliły na ustalenie pewnych interesujących faktów. Przedmiotem eksperymentów przeprowadzonych na pokładzie stacji orbitalnej Salut 6 był orzęsek, pierwotniak z rodziny Parame- cium. Stwierdzono na przykład, że pierwotniaki podczas lotu kos­micznego zaczynają się gwałtownie rozmnażać. Okazało się jed­nak, że to samo zjawisko zaobserwowano w balonach stratosferycz­nych, które unosiły się na wysokości 40 kilometrów, gdzie działa je­szcze przyciąganie ziemskie. Naukowcy doszli więc do wniosku, że szybsze rozmnażanie się orzęska nie jest rezultatem stanu nieważ­kości, lecz promieniowania kosmicznego, na wysokości 40 kilome­trów znacznie intensywniejszego niż na Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *