POD INNYM WZGLĘDEM

0

Natomiast pod innym względem doświadczenia programu „Cy­tos” spełniły oczekiwania. Oto pod wpływem nieważkości komórki znacznie zwiększyły objętość. Nastąpiło to na skutek zwiększenia ilości wody w komórkach i ucieczki elementów mineralnych, takich jak wapno, fosfor, potas czy magnez. Tego zjawiska nie zaobserwo­wano podczas eksperymentów z balonami stratosferycznymi. Sta­nowi ono odpowiednik reakcji organizmu ludzkiego na nieważkość, czyli wydalania przez kosmonautów zwiększonych ilości wapna. Biologowie nie ograniczyli się w swoich obserwacjach do organi­zmów dojrzałych, już rozwiniętych. Chodziło im także o sprawdze­nie, jak nieważkość wpływa na organizmy młode, znajdujące się w trakcie wzrostu, i jak w ogóle brak przyciągania wpływa na biologię rozwoju gatunku i jednostki. Badania te nie mają charakteru czysto teoretycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *