MEDYCYNA DZIŚ I JUTRO

0

2659571-labolatorium-naukowcy-badacze-900-666

Prof. Aleksandrowicz pisze, że dzieło Se- dlaka powinno być „ujmowane jako protest światłego człowieka przeciw przestarzałym formom myślenia ludzi nauki”. Sądzę, że w tym gorzkim sformułowaniu j est dużo racj i. Zarówno dla medycyny jutra, jak i dla medycyny dnia dzisiejszego jest rzeczą niezbędną, by student medycyny mógł jak najprędzej zapoznać się z podstawami koncepcji Sedlaka zawartymi w jego książkach: Bioelektronika, Homo electronicus czy wydanej w 1984 r. ważnej książce Postępy fi­zyki życia. Książki te wzbogacają naszą wiedzę o procesach życio­wych . Coraz więcej przecież uczonych – lekarzy czy biologów – zda- je sobie sprawę z tego, że biochemiczny model życia nie potrafi w pełni wyjaśnić wszystkich zjawisk zachodzących w żywej komórce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *