LECZENIE SZEREGU CHORÓB

0

c5bc9

W wydanej u nas w 1984 r. przez PIW pasjonującej i świetnie napisanej książce dwóch Anglików: Guy Lyona Playfaira i Scotta Hilla Cykle Nieba przeczytać można taką opinię:„Profesor Włodzimierz Sedlak z Katolickiego Uniwersytetu Lu­belskiego jako jeden z pierwszych stworzył wszechstronny model ciała bioplazmatycznego, które jest według niego podstawowym podłożem procesów chemicznych i elektronicznych, a także nośni- kierti wszystkich informacji wewnątrz układu”. Wróćmy jednak do książki Juliana Aleksandrowicza. Najbar­dziej współgra z jej tytułem rozdział zatytułowany O uleczalności nieuleczalnych. Nie mam oczywiście zamiaru streszczać tutaj tego bardzo pięknego fragmentu książki. Wyjaśnię tylko krótko, że cho­dzi o przedstawienie wyników leczenia szeregu chorób, a przede wszystkim stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex) lekiem co najmniej niekonwencjonalnym, jakim jest iperyt azotowy albo ina­czej nitrogranulogen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *