KILKA SŁÓW O ROŚLINACH

0

Jeszcze kilka słów o roślinach. Na pokładzie Saluta 6 przepro­wadzono na nich szereg ciekawych doświadczeń. Nie trzeba zdać matury, by wiedzieć, że ciążenie określa”ukierunkowanie różnych organów rośliny. Nosi to nazwę geotropizmu. Ale istnieje jeszcze inne zjawisko zwane grawimorfizmem. Termin ten oznacza wpływ ciążenia na morfogenezę roślin, to znaczy na ich wzrastanie. Grawi- morfizm jest wynikiem działania pewnych komórek – statocytów – wrażliwych na ciążenie. Nie wchodząc w szczegóły powiedzmy tyl­ko, że za pośrednictwem pewnych struktur i pod wpływem ciążenia statocyty zwiększają nacisk na niektóre substancje w błonie komór­kowej, przyczyniając się do syntezy hormonu odpowiedzialnego za właściwe wzrastanie roślin, a lokalnie’za rozwój poszczególnych ich części.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *