JESZCZE CIEKAWSZE BADANIA

0

Jeszcze ciekawsze okazać się mogą badania biologiczne dotyczą­ce zachowania się pojedynczych komórek poddanych stanowi nie­ważkości. Zresztą nie tylko biologa interesują te zagadnienia. Me­dycyna ma wcale nie mniejszy powód interesowania się tymi bada­niami, jako że wiele reakcji hormonalnych i immunologicznych, do­tyczących przemiany podstawowej, stanowi przecież odpowiedź komórkową na nowe warunki, w jakich znalazł się organizm. Po to, by zbadać działanie stanu nieważkości na poszczególne ko­mórki, nauka uciekła się do obserwacji organizmów jednokomór­kowych (bakterie, pierwotniaki), wychodząc z założenia, że w prze­ciwieństwie do komórek pochodzących z organizmów wielokomór­kowych, te pierwsze ‘pozbawione są systemu regulacji, który ko­mórkom, stanowiącym fragment tkanek czy organizmów bardziej skomplikowanych, pozwala lepiej przystosować się do warunków w kosmosie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *