ELIKSIR NIEŚMIERTRLNOŚCI

0

Jeśli nie ciało bo ulega nazbyt widocznemu zniszczeniu – to przynajmniej dusza osiąga nieśmiertelność. Jakże cudowny to wynalazek człowieka: dusza, w którą wystarczy wierzyć, by istniała. Różne więc systemy religij ne zapewniaj ą duszy nieśmiertelność – j uż to obiecuj ąc j ej po­wrót do ciała i jego ożywienie jako nagrodę za postępowanie zgod­ne z prawami wiary i moralności, już to karząc ją za czyny złe.Z pragnieniem ucieczki od ludzkiego losu spotkać się można we wszystkich przekazach mitologicznych i legendach – zapisanych i przekazywanych ustnie. Wystarczy zresztą przeczytać Biblię, a przede wszystkim Pięcioksiąg, aby znaleźć cenny surowiec do wszelkich na ten temat rozważań. Teksty Pięcioksięgu nadzieję na wieczne życie raczej odbierają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *